Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Hb

Hb ook wel bekend als Hemoglobine

Waarom deze test?

Bij het vermoeden van een te laag hemoglobine (bloedarmoede, anemie) of een te hoog hemoglobine (polycythemie).

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt getest?

De hemoglobinetest meet de hoeveelheid hemoglobine in het bloed. Hemoglobine is een eiwit dat zich bevindt in de rode bloedcellen (erytrocyten). Het zorgt voor zuurstoftransport van de longen naar weefsels in het hele lichaam. Als het hemoglobinegehalte te laag is dan is er sprake van bloedarmoede. Het lichaam krijgt te weinig zuurstof en de patiënt is kortademig en snel moe. Het hemoglobinegehalte in bloed hangt nauw samen met het aantal rode bloedcellen. Als het aantal rode bloedcellen is verlaagd, door een verminderde aanmaak of door een verhoogde afbraak, is het hemoglobinegehalte meestal ook verlaagd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De bepaling van hemoglobine wordt vaak aangevraagd om een algemene indruk te krijgen van de gezondheid van een patiënt. Soms zijn er specifieke redenen voor een hemoglobinebepaling bijvoorbeeld om bloedarmoede (te weinig hemoglobine) of polycythemie (te veel hemoglobine) vast te stellen en de ernst van de aandoening te bepalen. Ook kan de dokter de test aanvragen om te beoordelen of bij ernstige bloedarmoede een bloedtransfusie noodzakelijk is. Daarnaast wordt de test gebruikt om bij patiënten met bloedarmoede of polycythemie het effect van een medische behandeling te volgen.

Wat betekent de uitslag?

De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht. Bovendien kunnen deze waarden in verschillende laboratoria afhankelijk van de gebruikte testmethode een beetje variëren. Bij gezonde volwassen mannen en vrouwen ligt het hemoglobinegehalte ongeveer tussen de volgende grenzen:

 • mannen: 8,5 - 11,0 mmol/l
 • vrouwen: 7,5 - 10,0 mmol/l

Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

 • uitdroging
 • verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg
 • ernstige longziekten
 • Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter)

Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

 • ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12
 • erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie
 • erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen
 • lever afbraak (levercirrose)
 • overmatig bloedverlies
 • verhoogde afbraak van rode bloedcellen
 • nierziekten
 • chronische ontstekings-ziekten
 • slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie)
 • kanker waarbij het beenmerg wordt aangetast